Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ και καταμερισμός αξιωμάτωνΠΡΑΞΗ 39Η

 Σήμερα την  12 Μαϊου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ανατολική Ρωμυλία» συνήλθε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ για τον καταμερισμό αξιωμάτων.
Αφού διαπιστώθηκε πλήρη απαρτία των εκλεγέντων μελών του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ομόφωνα αποφασίστηκαν και ορίστηκαν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                           Αυλίδης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Σταυρίδης Γεώργιος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               Παραλυκίδου Ισιδώρα
ΤΑΜΙΑΣ:                                Παππάς Βασίλειος
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:               Σταυρούδης Γεώργιος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ:          Κιοσσές Γεώργιος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ:          Γκορίδης Νικόλαος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ:          Γκορίδης Κωνσταντίνος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ:          Νιζαμόπουλος Χρήστος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ:             Ματσκίδης Ισίδωρος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ:             Βουλκίδου Άννα
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:         Ιωαννίδου Ελένη
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:         Καζάς Αθανάσιος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ:               Γκινίδης Μανόλης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΣ ΝΙΚΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΛΙΔΗΣ                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου