Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ και καταμερισμός αξιωμάτωνΠΡΑΞΗ 39Η

 Σήμερα την  12 Μαϊου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ανατολική Ρωμυλία» συνήλθε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ για τον καταμερισμό αξιωμάτων.
Αφού διαπιστώθηκε πλήρη απαρτία των εκλεγέντων μελών του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ομόφωνα αποφασίστηκαν και ορίστηκαν: